Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej "Wspierajmy się" w Mońkach

Utworzono dnia 13.01.2023

Prosimy o rozpowszechnienie zbiórki Stowarzyszenia Pomocy Społecznej „Wspierajmy się” w Mońkach.

 

Dzień 3.01.2023 na długo pozostanie w pamięci rodziny Olszewskich ze wsi Boguszewo. W wyniku zwarcia instalacji elektrycznej w traktorze doszło do pożaru który zniszczył budynek gospodarczy. Ogień spalił maszyny rolnicze w tym : traktor, wycinak do kukurydzy, tur, opryskiwacz, prasę belującą, siewnik do zboża, rozrzutnik obornika. Zniszczeniu uległo poszycie dachowe, które w całości należy wymienić. Wiemy jakie koszty muszą ponieść Państwo Olszewscy w odbudowie budynku oraz parku maszynowego. W jeden dzień przepadła ciężka praca kilkunastu lat. Miejsce pracy i źródło utrzymania rodziny. Szkoda wyrządzona w wyniku pożaru jest bardzo duża. Koszty jeszcze większe.
W celu pomocy w odbudowie dachu oraz zakupu maszyn niezbędnych w gospodarstwie rozpoczynamy zbiórkę funduszy. Organizatorem zbiórki pieniężnej jest Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Wspierajmy się” w Mońkach.
Wpłaty można dokonać na specjalnie utworzone konto w Banku Spółdzielczym:
40 8085 0005 0007 2922 2000 0130
W tytule przelewu należy wpisać: „Pomoc dla Rodziny Olszewskich”
Wszystkich ludzi dobrego serca zachęcamy do wpłat indywidualnych.
Każda kwota może pomóc.
Pozostaje wierzyć, że dobro zawsze wraca.

 

https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Pomocy-Spo%C5%82ecznej-Wspierajmy-si%C4%99-w-Mo%C5%84kach-107997935149338/

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach

ul. Wyzwolenia 12, 19-100 Mońki

tel. 857162567, fax. 857165653

e-mail: mops@mops-monki.pl

http://mops-monki.pl

Postępowanie na usługi udzielenia schronienia na 2023 rok

Utworzono dnia 21.12.2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie informuje, że Wykonawca na świadczenie usługi polegającej na udzieleniu schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało sie na terenie Gminy Miasto Augustów w 2023 roku będzie wyłoniony bez stosowania ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2022r. poz. 1710 ze zm.) - zamówienie poniżej 130.000 zł.

W razie zainteresowania świadczeniem usługi polegającej na udzieleniu schronienia prosimy o złożenie oferty zgodnie z załączonym "Zapytaniem ofertowym".

 

Augustów, 21 grudnia 2022r.

 

Jolanta Sołtys

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Augustowie

 

Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla mieszkańców Augustowa w 2023 roku.

Utworzono dnia 24.11.2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie informuje, że Wykonawca na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w punkcie Wykonawcy dla mieszkańców Augustowa na rok 2023 będzie wyłoniony bez stosowania ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) - zamówienie poniżej 130.000 zł.

W razie zainteresowania przygotowywaniem i wydawaniem gorących posiłków dla mieszkańców Augustowa prosimy o złożenie oferty zgodnie z załączonym "Zapytaniem o cenę".

Link do strony głównej: http://bip.mops.augustow.eu/przetargi/przygotowywanie-i-wydawanie-goracych-posilkow-dla-mieszkancow-augustowa-w-2023-roku.html

.

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie

Jolanta Sołtys

.

Augustów, dnia 24.11.2022r.

 

Zmiana przepisów dotyczących dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych

Utworzono dnia 17.11.2022

Zmiana przepisów dotyczących dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych (pelet lub inny rodzaj biomasy, drewno kawałkowe, skroplony gaz LPG, olej) W związku ze zmianą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie informuje, że rozpoczyna weryfikację wniosków o dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych poprzez przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.

czytaj dalej na temat: Zmiana przepisów dotyczących dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych

Zima 2022

Utworzono dnia 03.11.2022

Szanowni Mieszkańcy Augustowa !

Nie bądźmy obojętni! Zbliżająca się zima jest czasem szczególnie niebezpiecznym dla osób bezdomnych, samotnych, starszych. Ważne jest by zwracać szczególną uwagę na osoby przebywające w opuszczonych budynkach, na strychach, klatkach schodowych, domkach na terenie ogródków działkowych, czasem na przystankach autobusowych.

Nie przechodźmy obojętnie obok potrzebujących wsparcia, nawet jeśli są pod wpływem alkoholu. Wystarczy kilka godzin, by doszło do wychłodzenia organizmu i śmierci. Pamiętajmy o tym, że w porę udzielona pomoc może uratować czyjeś życie.

Powiadamiajmy odpowiednie służby, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy : numer alarmowy – 112; Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – numer tel. 87 643 96 59.

Na informacje oczekujemy też w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. 3 Maja 60, numer  tel. 87 644 54 30 (od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.00- 15.00).

Bardzo prosimy o zaangażowanie, nic nie zastąpi ludzkiej czujności, troski, odpowiedzialności, życzliwości i wrażliwości.

Augustów, listopad 2022 r.

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Utworzono dnia 02.11.2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie informuje, że w związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – edycja 2023, zbiera informacje dotyczące zapotrzebowania na tego typu usługi.
Głównym celem Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu, osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

- o stopniu znacznym,
- o stopniu umiarkowanym,

- lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.).

Osoby zainteresowane wsparciem proszone są o zgłoszenie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie tel. 87 64 45 430, wew.219 . Zgłoszenia przyjmujemy do dn. 7 listopada 2022r. do godz. 12.00.

Poniżej załączamy link do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

czytaj dalej na temat: ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Projekt "Rodzina Roku" - edycja 2022

Utworzono dnia 02.11.2022

Podlaski Urząd Wojewódzki w odpowiedzi na prośbę Fundacji "Być bardziej" z 1 września br., podjął współpracę przy upowszechnieniu i współrealizacji projektu pn. "Rodzina Roku - 1 edycja 2022" na terenie województwa. Informacje dot. projektu Rodzina Roku dostępne są na stronach ww. Fundacji, tj.:

- https://rodzinaroku.pl/media
- http://www.rodzinaroku.pl
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100071688294173

Nowy wzór wniosku - inne źródła ciepła

Utworzono dnia 28.10.2022

UWAGA

OD DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2022 r.

OBOWIĄZUJE NOWY WZÓR WNIOSKU O

WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW

DOMOWYCH Z TYTUŁU

WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

czytaj dalej na temat: Nowy wzór wniosku - inne źródła ciepła

WAŻNA INFORMACJA O DODATKU WĘGLOWYM

Utworzono dnia 20.10.2022

WAŻNA INFORMACJA O DODATKU WĘGLOWYM I DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA!

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Augustowie informuje, że wypłata dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych
z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła nastąpi po otrzymaniu środków finansowych
z budżetu Państwa.

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy"

Utworzono dnia 23.09.2022

Jesteś po wypadku?
Po wypadku nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Chcesz zacząć normalnie żyć i ułożyć wszystko na nowo, ale nie wiesz jak wrócić do pracy?
Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

czytaj dalej na temat: Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy"

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Utworzono dnia 22.09.2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie - Dział Świadczeń Rodzinnych przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

czytaj dalej na temat: Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Dodatek węglowy

Utworzono dnia 18.08.2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie - Dział Świadczeń Rodzinnych przyjmuje wnioski o dodatek węglowy

Kto może złożyć wniosek o dodatek węglowy:

Dodatek węglowy przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Urządzenia te muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Nie ma kryterium dochodowego.

Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.


Wniosek o dodatek węglowy, stanowiący załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, przesłanego przez platformę ePUAP, należy uznać za podpisany jedynie wówczas, gdy wniosek został odrębnie podpisany podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 

czytaj dalej na temat: Dodatek węglowy

Unieważnienie postępowania na dzierżawę urządzenia UTM dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie

Utworzono dnia 11.08.2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania na dzierżawę urządzenia UTM dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie (postępowanie na podstawie wniosku z dnia 05.08.2022 r.).
Postępowanie zostaje unieważnione ze względu na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Dzierżawca zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Augustowie

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

tel: 87 64 45 430

REGON: 790147783

Nr KONTA:

22 1240 5211 1111 0000 4922 5758

e-mail: mops@urzad.augustow.pl

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 12

W poprzednim tygodniu: 64

W tym miesiącu: 269

W poprzednim miesiącu: 290

Wszystkich: 47243

Zegar